Instructies voor de Tallit en het knopen van de Tzitzit met Techelet (blauwe draad) op Sefardische wijze. (met een aanvulling voor de Askenazische manier)

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen.                  
(Num 15:38 HSV)

 
Foto
Eerst iets over het dragen van de Tallit (Gebedssjaal): De gedachte achter het dragen van de Tallit is een eigen afgezonderde plek (tent) te creëren om privacy te hebben met G’d. Volgens Bijbels voorschrift horen er aan de 4 hoeken van een dagelijks te dragen kledingstuk Tzitzit (kwasten) te zitten die herinneren aan de geboden door G’d gegeven. Dat zijn niet alleen de 10 woorden die G’d  Zelf op de twee stenen tafelen schreef, maar een totaal van 613 ge- en verboden die in de Torah vermeld staan. Daarnaast is in de knoopwijze die hier besproken wordt ook de naam van G’d (JHWH) te herkennen. Hierover later meer. Er zijn meerdere manieren waarop men de Tzitzit kan knopen, wij beschrijven er twee. Eerst de veelgebruikte Sefardische methode. (Sefardisch = afkomstig uit Spanje/Portugal) De daarna besproken Askenazische methode telt de windingen op een andere manier, maar bij beide methodes komt de Naam JHWH tot uitdrukking in de windingen tussen de knopen. De foto hierboven is van een Askenazische Tzitzit. Het enige verschil met de Sefardische methode is de verdeling van de windingen over de Tzitzit.

De traditie om volgens Num 15:38 een blauwe draad aan de Tzitzit te bevestigen is lange tijd verdwenen geweest. Vandaar dat een Tallit meestal met witte kwastjes geleverd wordt. Wanneer men toch gehoor wil geven aan de opdracht voor de blauwe draad kan men zelf nieuwe kwastjes aan de Tzitzit maken volgens een van de hieronder beschreven methoden.

Een Tzitzit bestaat uit 4 witte draden en een 5e langere draad, de Shamash (dienaar) Messiaanse gelovigen vervangen de witte Shamash vaak voor een blauwe draad. (verwijzend naar Yeshua Die ook als Dienaar naar deze aarde kwam. De Shamash wordt gebruikt om de windingen tussen de knopen te maken en zo de andere draden samen te binden. In de Joodse traditie wordt er soms veel waarde gehecht aan het materiaal van de draad en kiest men vaak voor wol (verwijzend naar het schaap terwijl de 4 draden zouden kunnen verwijzen naar de 4 poten van het schaap) maar dit is niet echt een vereiste. Leuk om te weten, maar de gedachte is misschien wel wat vergezocht. Natuurlijk materiaal heeft wel de voorkeur. (wol, katoen, etc) Daarnaast wordt er vaak gekozen voor een Tallit die voor 100% uit 1 soort materiaal gemaakt is. Dus 100% wol, 100% katoen, 100% Acryl, etc, en geen mix van materialen. (refererend aan: De HERE uw G’d is Eén G’d)

Bij het knopen van de Tzitzit is het goed wanneer men zich volledig concentreert op wat men aan het doen is. Daarom spreken Joodse mensen vaak een zegen uit wanneer men de Tzitzit aan het knopen is. U kunt natuurlijk zelf een keuze maken of u dat wel of niet wilt doen.
De zegen is als volgt:

Baruch Atah Adonai Elohenu Melech Haolam, asher kidshanu b’mitzvotav v’tzivanuh l’hietatayf batzitzit. (= Gezegend zijt Gij O Heer onze God, Koning van het heelal Die ons gezegend heeft met de geboden en ons heeft opgedragen de Tzitzit te dragen)

De draden samen met knopen in de Tzitzit vormen een totaal getal van 613, als volgt opgebouwd: Hebreeuwse letters hebben allemaal een getalswaarde. De getalswaarde van het woord Tzitzit is opgeteld 600. Dus 600 + 8 strengen (de 4 witte draden dubbelgevouwen) + 5 knopen = samen 613

De volgorde van de windingen en de knopen op Sefardische wijze zijn als volgt opgebouwd:

Dubbele knoop - 10 windingen – dubbele knoop – 5 windingen – dubbele knoop – 6 windingen – dubbele knoop – 5 windingen – dubbele knoop.

10 getalswaarde voor de Jod
5   getalswaarde voor de Heh
6   getalswaarde voor de Wav
5   getalswaarde voor de Heh

In volgorde van boven naar beneden zou men dus JHWH kunnen lezen, de naam van G’d.

Wanneer u op Askenazische (Oost Europese) wijze de Tzitzit wilt knopen is de verdeling als volgt:

Dubbele knoop – 7 windingen – dubbele knoop – 8 windingen – dubbele knoop – 11 windingen- dubbele knoop - 13 windingen – dubbele knoop

7 + 8 = 15. (van de eerste 2 windingen) Dit is de getalswaarde van de Jod + Heh samen opgeteld. (De eerste 2 letters van JHWH)

11 (van de 3e winding) is de getalswaarde van de Wav + Heh 6 + 5 = 11 samen opgeteld. (De laatste 2 letters van JHWH)

13 (van de 4e winding) is de getalswaarde van het woord Echad (1=Alef+8=Chet+4 =Dalet) 1+8+4= 13 = Echad (‘De HERE uw G’d is Eén G’d’)

Voor het maken van de knopen en windingen kunt u gewoon de instructies hieronder volgen. U zult alleen de aantallen van de windingen aan moeten passen naar de methode van uw keuze. De uitleg bij de afbeeldingen is van de Sefardische methode.


 
Foto
Stap 1:

Men neemt 4 witte draden van 80 cm en 1 blauwe (Techelet) van 130 cm. De Techelet wordt aan 1 kant gelijk gelegd met de witte draden en een beetje tot een groepje gedraaid zodat ze gemakkelijker door het gaatje op de hoek van het kledingstuk getrokken kunnen worden. Hierna trekt u de witte draden aan de boven- en onderkant gelijk. U heeft nu ongeveer 40 cm witte draadjes aan de bovenkant en 40 cm aan de onderkant.
Foto

Stap 2:

Scheid nu de Techelet van de witte draden en zorg dat deze bovenop komt te liggen.


 
Foto

Stap 3:

Verschuif de Techelet nu zo dat ook deze 2 gelijke helften heeft.
Dus 65 cm aan de goede kant van het kledingstuk (rechts) en 65 cm aan de onderkant (links)

 
Foto
Stap 4:

Breng de draden naar elkaar toe op de hoek van het kledingstuk en verwissel de Techelet draad van de onderkant (links) met 1 witte draad van de bovenkant (rechts) en pak de blauwe Techelet draden (2) samen aan de bovenkant van het kledingstuk.           
                                 
Op dit punt gekomen kan men de zegen uitspreken zodat de volledige aandacht gericht is op het knopen van de Tzitzit volgens G’d’s opdracht:
Zie de volledige zegen zoals hierboven in de toelichting beschreven.  

Wanneer de aandacht toch afgeleid wordt, kan men er in elk geval voor zorgen dat de zegen uitgeproken wordt bij het knopen van de 4e/ laatste Tzitzit.
Foto

Stap 5:

Nu bent u er klaar voor de eerste dubbele (platte) knoop te gaan leggen. Er wordt met een dubbele knoop gewerkt zodat de Techelet voortdurend aan de voorkant blijft voor men de windingen gaat maken. Plaats de rechterstreng over de linker en haal de draad door de lus…
Foto
Stap 6:

 …trek de knoop aan. (Niet te strak aanhalen)
Foto

Stap 7:

Nu de linker over rechter…
 
 
Foto

Stap 8:

…. en maak de knoop. Zorg dat de Techelet weer bovenop ligt.
Foto

Stap 9:

Pak de onderste draden bij elkaar en leg er een losse knoop in om ze tijdelijk bij elkaar te houden en niet te verwisselen met de draden aan de bovenkant. (Er moeten namelijk na de windingen weer knopen gemaakt worden met de aparte delen)
Foto

Stap 10:

Pak de witte draden allemaal samen, trek ze redelijk strak en wikkel ze om de pink van de linkerhand om gemakkelijk de windingen aan te brengen.
Foto

Stap 11:

Nu begint u de eerste serie windingen met het vastzetten van de Techelet. Maak een lusje, zoals hiernaast afgebeeld en haal de Techelet er doorheen. Nu is de draad vastgelegd.
Foto

Stap 12:

Trek de lus voorzichtig recht onder de dubbele knoop en herhaal dit 10 keer.
Foto

Stap 13:

Zorg dat de lusjes mooi recht onder elkaar komen.
Maak de twee groepjes draden weer los van elkaar.
Foto

Stap 14:

Maak nu volgens stap 5,6,7 en 8 weer een dubbele platte knoop met de twee groepjes draden. Zorg dat de Techelet weer boven komt te liggen. Herhaal stap 11 en 12 om de draad weer vast te zetten voor de volgende serie windingen.
Foto

Stap 15:

Maak nu 5 windingen, gevolgd door weer een dubbele knoop volgens stap 5,6,7 en 8. Zet de Techelet vast volgens stap 11 en 12.

Stap 16:

Maak nu 6 windingen, gevolgd door weer een dubbele knoop volgens stap 5,6,7 en 8. Zet de Techelet vast volgens stap 11 en 12

Stap 17:

Maak nu 5 windingen, gevolgd door weer een dubbele knoop volgens stap 5,6,7 en 8.

Nu is de eerste hoek klaar. Voor de andere 3 hoeken weer beginnen bij stap 1 en het hele proces afwerken.