Foto
Over ons:

Al heel lang dragen wij Gods volk en land een warm hart toe. En al heel lang bidden wij of God ons een taak wil geven waarmee we Israël daadwerkelijk kunnen steunen en onze liefde tot uitdrukking kunnen brengen. Dat moment lijkt nu, begin 2012, gekomen.

Velen hebben reeds vragen op ons afgevuurd als: waarom doen jullie dit? Zie je dat wel zitten in deze tijd van economische malaise? Toch menen wij dat God ons dit op het hart gelegd heeft. De reden waarom is eenvoudig uit te leggen:

Je hoort het op het nieuws, je leest het in de krant en iedereen vormt zich er een mening over: Israël komt in deze tijd steeds meer alleen te staan. Landen die Israël tot voor kort steunden haken af. Volkeren die het Joodse volk de zee in willen drijven om zelf het aan Israël beloofde land in bezit nemen, roeren zich steeds meer en vaker.

Voor Israël breekt een zware tijd aan en voor ons, die van Israël houden, is het moeilijk machteloos toe te kijken. Daarom willen wij iets doen. Wij willen openlijk getuigen dat we pal achter Israël staan omdat het Gods uitverkoren volk is. Waar het Joodse volk in naam van het christendom in het verleden veel kwaad aangedaan is, willen wij juist laten zien dat het ook anders kan. “Bid om vrede (shalom) voor Jeruzalem,…” Psalm 122:6a HSV,  is een Bijbelse opdracht. Vers 6b: “…laat het goed gaan met hen die u liefhebben.”, staat daar niet los van en is een belofte van zegen voor allen die Jeruzalem (Israël) liefhebben. En leert Gods Woord ons niet: Wie u (Israël) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Zach 2:8 HSV? Het is dus Gods wil en opdracht om Israël lief te hebben.

Wij houden van dit volk omdat het Gods uitverkoren volk is. Uit dit volk is onze Heiland voortgekomen. Of wij daar nu gelukkig mee zijn of niet, het valt niet te ontkennen: Onze Heer wás Joods. Hij werd immers geboren uit een Joodse moeder. Hij groeide op in een Joods gezin, sprak Hebreeuws, leefde volgens de Torah, hield de Shabbat en vierde de Bijbelse feesten. Het is dus heel belangrijk dat wij onze band met het Joodse volk erkennen, want daarin liggen de wortels van ons geloof. Omwille van ons heidenen, (de wilde olijf), heeft God de harten van het volk Israël verhard en konden wij geënt worden op de wortels van edele olijf, Gods oogappel Israël (Romeinen 11). Hoe bijzonder is dat? Iedereen weet dat geënte takken het niet overleven zonder een rechtstreekse verbinding met de voedingssappen van de gewortelde boom. In dat licht zouden de takken van de wilde olijf geen overlevingskans hebben als ze zich niet laten voeden met de rijke levenssappen van de wortel.  

Gelukkig ontdekken steeds meer christenen deze waarheid in de Bijbel. Dit maakt dat velen hun standpunt ten opzichte van Israël drastisch moeten bijstellen omdat God dat van ons vraagt. In plaats van onze band met Israël te verloochen zouden we dit volk moeten erkennen als onze oudste broer.  Maar dan zijn we er nog niet, want het is maar de vraag of het Joodse volk op die erkenning zit te wachten en gezien de geschiedenis is dat ook heel begrijpelijk. Wij zijn immers christenen.

Handelen vanuit die overtuiging is helaas niet altijd positief gebleken. In naam van datzelfde christendom is het Joodse volk heel veel kwaad berokkend en dat is niet zomaar vergeven en vergeten. Al hebben wij daar zelf niet aan meegedaan, toch past het ons allen onze verontschuldigingen aan te bieden voor alles wat onze voorouders dit volk in de naam van het christendom hebben aangedaan. Wij moeten laten zien dat we het anders willen doen als onze voorouders. Hoorbaar en zichtbaar achter Israël gaan staan is in deze tijd zo belangrijk!

Dat is de reden waarom wij openlijk willen getuigen dat wij van Israël houden en wij roepen u op dat ook te doen. Dat kan op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld met de Wachters op de muren van Jeruzalem meegaan om Gods woord te proclameren. God heeft een plan met Israël en de profetieën daaromtrent zúllen vervuld worden. Het is een goede zaak om zowel het Joodse volk als onze hemelse Vader te herinneren aan de beloften die Hij aan hen gedaan heeft.  Maar een reis naar Israël is niet voor iedereen haalbaar. En met een verblijf in Jeruzalem, verandert er nog niets aan uw thuissituatie waarin het niet altijd voor de hand ligt voor uw overtuiging uit te komen. Daar wil “Shalom voor Israël” u graag bij helpen. 

Hoe simpel kan het zijn de aandacht van uw bezoekers te vangen met een mooie Menorah of een prachtig schilderij en in te haken op hun opmerking met een eenvoudig getuigenis van uw liefde voor Gods land en volk? Hoe makkelijk beantwoordt u een vraag over uw Israëltas, een mooie Chai, Davidster, of over die bijzondere ring met Hebreeuwse tekst die u aan uw vinger draagt? En vult u zelf verder maar in. Onze producten, die stuk voor stuk sieraden zijn voor uw huis, voor uzelf of om cadeau te geven, bieden u talloze mogelijkheden om bijna vanzelfsprekend te vertellen over uw liefde voor Gods land en volk.

Daarbij snijdt het mes ook nog eens aan twee kanten; met uw aankopen biedt u direct economische steun aan de kibbutz  en aan de andere kleine bedrijfjes waar wij de meeste van onze producten vandaan halen, en dat is hard nodig in deze crisistijd. Daarnaast willen wij een deel van de winst ter beschikking stellen van nog nader te bepalen goede doelen in Israël. 

Dat is de reden waarom wij u deze prachtige, uitgebreide collectie uit Israël aanbieden. Laten we niet alleen in Jeruzalem op de muren maar ook hier in Nederland biddende Wachters voor Israël zijn.

Zijn shalom toegewenst.

Joop en Jolanda JagerTot ons grote verdriet is onze jongste dochter Deborah op 18 juli 2012 bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Hieronder vindt u een link naar haar In Memoriam.

In Memoriam Deborah Jager 11-04-1989 - 18-07-2012