Foto

Een Mezuzah is een klein langwerpig doosje met daarin een klein stukje perkament waarop twee passages uit de Thora geschreven zijn. De eerste passage is de eerste paragraaf van de Shema (Deut. 6:4-9, de tweede passage is de tweede paragraaf van het Shema (Deut. 11:13-21) Beide passages bevatten het gebod voor het aanbrengen van een bepaald tekstgedeelte op de deurposten. Op de achterkant staat het woord Shaddai wat “de Almachtige” betekent maar ook “Somer delatot Yisrael” (bewaak de deuren van Israël) Een kosjer exemplaar is met de hand geschreven. Al sinds Bijbelse tijden houden Joodse mensen zich aan het gebod deze kleine doosjes in het bovenste derde gedeelte op de rechterdeurpost te bevestigen van elke deuropening waardoor men een ruimte betreedt.  Hiermee laat men zien dat men dit huis onder Gods leiding stelt. Het perkament dient van links naar rechts opgerold te worden zodat het woordje Shaddai aan de buitenkant komt. Sommige Mezuzahs hebben een opening aan de voorkant. Het rolletje hoort er dan zo ingeschoven te worden dat het woord Shaddai door de opening zichtbaar wordt. De bovenkant van de Mezuzah wijst hierbij schuin naar binnen. Wanneer de deurpost hiervoor te smal is wordt de Mezuzah verticaal geplaatst. Voor het aanbrengen van de Mezuzah wordt de volgende zegenbede uitgesproken: Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech haolam, asher kidshanu v’mitzvotav v’tzivanu likboa Mezuzah. (Gezegend zijt Gij, O Heer, onze God, heerser van het heelal, die ons zegent met de geboden en ons het aanbrengen van een Mezuzah gebiedt.) Door de Mezuzah aan te raken bij binnenkomst en het verlaten van de ruimte, wordt men herinnerd aan Gods leiding.


Vertaling van de tekst op het perkament:

Deut. 6:4-9:

Hoor, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Deut. 11:13-21:

En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Ook zal Ik gewas op uw veld geven voor uw dieren; en u zult eten en verzadigd worden. Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van de HEERE tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de HEERE u geeft. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat;  en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.

(In hoeverre deze voorschriften momenteel nog gehandhaafd worden voordat een document kosher verklaard kan worden, is ons niet bekend. Wel staat vast dat een Asjkenazische of Sefardische afkomst ook een rol speelt. De ene groepering eist namelijk meer dan de andere.)