Het Messiaans Zegel:

Foto
Foto

Historische informatie over het Messiaans Zegel:


Voorafgaand aan de zesdaagse oorlog van 1967 werden er circa 40 aardewerken voorwerpen uitgegraven uit de berg Tsion in Jeruzalem. De voorwerpen waren uitgegraven door een Grieks orthodoxe monnik die in die periode als kluizenaar leefde in het oude stadsgedeelte van Jeruzalem. Op zeker 8 voorwerpen is het zogenaamde Messiaanse zegel gevonden.

Deze afbeelding bestaat uit een Menorah en een vis die met elkaar vervlochten zijn. Op de plaats waar de standaard van het uitgesproken Joodse symbool de Menorah en de staart van de christelijke Ichtus vis met elkaar vervlochten zijn is de vorm van een Davidsster zichtbaar.

Verschillende wetenschappers hebben de vondsten gedateerd in de eerste eeuw na Christus. Ze zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit een religieuze ruimte in Jeruzalem, de plek waar in een van de eerste christelijke gemeenten de doop door onderdompeling plaatsvond. De gevonden voorwerpen met het Messiaanse Zegel zijn onderdeel van het bewijs van de Joodse wortels van het christelijk geloof.

In deze dagen wordt het gekoesterd als een symbool van verbondenheid en warme liefde tussen christenen en het volk Israël.