Foto

Wat zijn Tefilin (= gebedsriemen) en hoe worden ze aangelegd.

Een Tefilin set bestaat uit 2 zwart leren doosjes waar lange leren banden aan bevestigd zijn. Ze worden met name door Joodse mensen gebruikt, volgens het voorschrift in Deutronomium 6:4-9: Luister, Israël! De HEERE, onze God, De HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. 

Veel voorschriften, hoe Tefilin gemaakt moeten worden en hoe ze worden aangelegd, zijn in de loop der tijd door rabbijnen toegevoegd. HIeronder een beknopte uitleg om meer kennis te krijgen van dit religieuze gebruik. 

Foto

Informatie over het gebruik van Tefilin / Tefilien:

Koshere tefilin doosjes zijn volgens een speciale procedure gemaakt. Ze zijn van echt leer van wisselende kwaliteit. Hoe zachter en beter de kwaliteit, hoe duurder de set. In de koshere doosjes zitten de eveneens koshere Hebreeuwse teksten opgeborgen. Op de zijkanten van de Rosh (=hoofd) tefilin staat de Hebreeuwse letter Sjin. Samen met de knopen van de lederen banden, die een Dalet en een Jod vormen, krijgt men het Hebreeuwse woord Shaddai, wat Almachtige betekent. Zie de afbeelding hiernaast.

 

Foto

De gleufjes die in de koshere Rosh tefilin aan de buitenkant te zien zijn, geven aan dat de binnenkant vier compartimenten heeft waarin 4 afzonderlijke tekstgedeelten opgeborgen zijn, n.l.:

Exodus 13:1-10,

Exodus 13:11-16,

Deuteronomium 6:4-9 en

Deuteronomium 13:11-21

Foto

Deze teksten zijn handgeschreven op vier afzonderlijke strookjes perkament. De teksten uit Deuteronomium vormen samen het beroemde 'Shema Yisraël...' (= Hoor Israël, de Heere onze God is ÉÉN....) Zie afbeeldingen.

Foto

Voor de Yad tefilin zijn de teksten uit Deuteronomium samengevoegd op één strook perkament en opgerold opgeborgen. 

Foto

Het aanleggen van de Tefilin

Plaats op de arm

In de tefilintas zitten twee zwarte doosjes met riemen. Eén is voor de arm/hand (Yad), de andere is voor het hoofd (Rosh). Pak beide tefilin uit de tas. De arm tefilin gaat op de zwakkere arm (rechtshandigen nemen de linkerarm, linkshandigen nemen de rechterarm). Rol de mouw op zodat de tefilin in direct contact staat met de arm. De arm gaat door de lus die gevormd is door de geknoopte riem. Plaats het zwarte huisje op de biceps, net onder de schouder en boven de elleboog rechts van het hart. Zie afbeelding.

De zegen:

 

Dit is het moment om de zegen uit te spreken. De uitspraak staat onder de Hebreeuwse tekst. (de lettergreep waar de klemtoon op komt is vetgedrukt) Ook de Engelse vertaling staat eronder. De Nederlandse vertaling staat in de volgende alinea.


 

Foto

Nederlandse vertaling: Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het heelal, die ons geheiligd heeft met Zijn geboden, en ons heeft opgedragen de tefilin te dragen.

Vanaf het moment van de zegen tot de tefilin zijn aangelegd wordt er niet gesproken. Men concentreert zich volledig op waar men mee bezig is en richt het hart op God. 

Foto

Het aanleggen van de arm tefilin

Leg de riem rond de arm en let erop dat de knoop in direct contact blijft met het doosje. Nu wordt de riem twee keer over het tefilin doosje rond de biceps gewonden, zodat de drie banden samen een Sjin vormen, dan zeven keer (dagen van de week) rond de onderarm en één keer rond de palm van de hand. Laat de rest van de riem los.

Foto

Nu wordt eerst de hoofd tefilin geplaatst

Plaats het doosje boven op het voorhoofd in het midden tussen de ogen. Zie afbeelding.

Foto

De Dalet-gevormde knoop hoort ongeveer te rusten op de basis van het keppeltje. Zie afbeelding. Beide strengen hangen losjes over de schouders naar de voorkant van het lichaam.

Bind nu de rest van de arm tefilin om de hand:

Foto
Foto

Door de riem drie keer rond de middelvinger te wikkelen: 1 maal rond de basis, 1 maal net boven het eerste gewricht en daarna nogmaals rond de basis. Het stukje riem dat overblijft, wordt ook rond de palm van de hand gewikkeld.

Foto

Reciteer het Sjema Yisrael

De fonetische tekst:

She-ma Yis-ro-el Ado-noy Elo-hay-nu Ado-noy Ech-od. Bo-ruch Shaym Ke-vod Mal-chu-so Le-olom Vo-ed. Veohavto Ays Ado-noy Elo-he-cho Bechol Levov-cho Uve-chol Naf-she-cho Uve-chol Meo-de-cho. Ve-ho-yu Ha-devorim Ho-eleh Asher Ono-chee Me-tzav-cho Ha-yom Al Le-vovecho. Veshi-nart-tom Levo-ne-cho Ve-dibar-to Bom, Be-shiv-techo Be-vai-se-cho Uve-lech-techo Va-derech Uve-shoch-be-cho Uvekume-cho. Uke-shar-tom Le-os Al Yo-de-cho Ve-ho-yu Le-to-tofos Bein Eine-cho. Uche-savtom Al Me-zuzos Beis-echo U-vishore-cho.


(= Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is Eén. Gezegend zij de naam van de glorie van Zijn Koninkrijk voor eeuwig en altijd. U zult de Heere Uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. En deze woorden die ik vandaag beveel zullen in uw hart zijn. U zult ze aan uw kinderen leren, en u zult ze spreken wanneer u thuis zit en wanneer u onderweg bent, wanneer u slaapt en wanneer u opstaat. U zult ze binden als een teken op u arm en ze zullen een herinnering zijn tussen uw ogen. En u zult het schrijven op uw deurposten en op uw poorten.)

 

Voorschriften voor de tefilin die Joodse mensen strikt navolgen:

 

  • Tefilin worden elke weekdag gedragen. Dit betekent dat op Shabbat, feestdagen en de tussenliggende dagen (chol hamoed), de tefilin niet aangelegd worden.

  • De hand tefilin moet het eerst uit de tefilin tas genomen worden.

  • Het is de gewoonte de tefilin te kussen wanneer ze worden opgepakt en wanneer ze worden teruggelegd.

  • Er mag niets tussen de hand tefilin en het lichaam zitten. Dus verwijder ringen en horloges. Lange mouwen moeten worden opgestroopt. Hetzelfde geldt voor de hoofd tefilin. Bij een verband om het hoofd moet men de rabbi raadplegen.

  • Na het plaatsen van de tefilin op de biceps en voor het binden van de riemen moet de zegen l'honiach tefilin gereciteerd worden. Er mag geen pauze zijn tussen het aanleggen van de hand tefilin en de hoofd tefilin.

  • Het aanleggen van de tefilin en het uitspreken van de zegen gebeurt staande.

  • Het is verboden met de tefilin in de badkamer te staan.