Foto

Een Litho is een afbeelding gemaakt volgens het principe dat water en vet elkaar afstoten. Het drukproces is een behoorlijk specialistisch karwei. Omdat de term Litho en de techniek niet bij iedereen bekend is, geven wij hier een beknopte uitleg:
 
De techniek:
 
Op een geheel vlak geslepen kalksteen van ongeveer 12 centimeter dik wordt met vet krijt of vette inkt een tekening gemaakt. Het vet uit krijt of inkt trekt in de licht poreuze steen. Aansluitend wordt de steen ingewreven met een mengsel van Arabische gom en salpeterzuur.
Dit mengsel dringt in de steen op de plekken waar niet getekend is en zorgt ervoor dat op die plekken geen vet kan doordringen.
Na 24 uur is het mengsel opgedroogd en is de steen klaar voor het drukproces. Met terpetine wordt de oorspronkelijke tekening verwijderd, maar het vet uit krijt en inkt blijft zitten. Met een vochtige spons wordt de steen nat gemaakt. Waar getekend  is, dus waar de steen vet is, kan het water niet doordringen en die plekken blijven dus droog. Nu kan met een inktroller de gewenste kleur aangebracht worden. De vette inkt hecht alleen op de droge gedeelten van de steen. Hierna wordt er een passend vel papier op gelegd en wordt het geheel met grote druk onder een pers doorgehaald. Het resultaat is een afdruk in één kleur. De steen wordt opnieuw vochtig gemaakt, met inkt ingerold en onder de pers doorgehaald totdat de gewenste oplage is gedrukt in die ene kleur.
 
De Litho’s van de Blue and White gallery in Jeruzalem.
 
Voor een kleuren Litho, zoals de Litho’s van de Blue and White gallery wordt er gewerkt met verschillende kleuren, voor elke laag wordt een andere kalksteen gebruikt. Soms wel tot zeven lagen. Doordat er verschillende lagen transparante kleuren over elkaar heen gedrukt worden, ontstaan er nieuwe mengkleuren die aan het geheel een heel speciale uitstraling geven. Elke laag  moet vanzelfsprekend goed droog zijn voor er een volgende overheen aangebracht kan worden. Dit verklaart waarom  men vaak wel een week bezig is voordat de eerste Litho volledig voltooid is. Er wordt meestal een vooraf bepaalde oplage gemaakt, waarna de kalksteen weer behandeld en gereinigd kan worden voor hergebruik.
 
De Litho’s die wij betrekken van de Blue and White gallery in Jeruzalem zijn bijna allemaal van de hand van de kunstenaar Udi Merioz. De gallery in de Gardo van de Oude Stad Jeruzalem is sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 in handen van Udi’s familie.